Få mere velvære med din helt egen Nutribullet Pro 900

Alle vilkår og betingelser

Denne konkurrence er kun åben for personer med bopæl i Danmark, som er 18 år eller derover, dog undtaget medarbejdere hos arrangøren samt deres familier (defineret som forældre, børn, søskende, ægtefælle og livspartner), dennes agenter, licenstagere, detailhandlere forbundet med Bimi og andre, som har en professionel tilknytning til denne konkurrence.

Konkurrencen er ikke købsbetinget, men der kræves internetadgang og en gyldig e-mailkonto.

Konkurrenceperiode: Tilmelding mellem den 13. januar 2021 – 5. februar 2021 kl. 23.59.

Tilmelding: For at deltage i konkurrencen skal du gå ind på www.bimibroccoli.dk og udfyld formularen på hovedsiden.

Præmierne:

Hovedpræmie: 3 personer vil vinde en Nutribullet Pro 900 hver.

Meddelelse til vinderen: Hver vinder vil blive kontaktet via den e-mailadresse, der blev oplyst ved tilmeldingen, inden for fem hverdage efter, at vinderen er blevet udtrukket, og skal svare på mailen for at bekræfte sin deltagelse samt acceptere præmierne inden yderligere 14 dage efter den første henvendelse. Hvis en vinder ikke svarer på den første henvendelse inden for 14 dage, forbeholder arrangøren sig ret til at diskvalificere vedkommende. Hvis en vinder bliver diskvalificeret, forbeholder arrangøren sig ret til at tildele præmien til en reservevinder, der udvælges på samme måde. Reservevindere kan have kortere tid til at svare.

Accept af præmien: Præmien vil blive leveret til den adresse, der blev oplyst ved tilmeldingen. Vinderne vil blive kontaktet efter konkurrenceperiodens ophør.

Præmierne kan ikke overdrages eller ombyttes og kan ikke indløses til kontanter eller anden form for kompensation. Hvis en del af en præmie af en eller anden årsag ikke er tilgængelig, forbeholder arrangøren sig ret til, efter eget valg, at udskifte den med en anden præmie af tilsvarende eller større værdi.

I tilfælde af, at konkurrencen ikke kan afvikles som planlagt, herunder, men ikke begrænset til, tilfælde af manipulation, uautoriseret indgriben, svig, uærlighed, tekniske fejl eller en årsag, der ligger uden for arrangørens kontrol, som beskadiger eller indvirker på denne konkurrences administration, sikkerhed, rimelighed, integritet eller korrekte afvikling, forbeholder arrangøren sig ret til at diskvalificere alle personer, som manipulerer med tilmeldingsprocessen eller ikke overholder disse vilkår og betingelser, og kan vælge at annullere, ændre eller indstille konkurrencen eller ugyldiggøre alle berørte tilmeldinger.

Der påtages intet ansvar for tilmeldinger, som bortkommer, er forsinkede, forvanskede, ødelagte, fejladresserede eller ufuldstændige, eller som ikke kan leveres grundet en teknisk årsag, leveringsproblemer eller andet. Bevis for afsendelse accepteres ikke som bevis for modtagelse. Arrangøren garanterer ikke for uafbrudt eller sikker adgang til tilmeldingssiden.

Arrangøren og eventuelle tilknyttede repræsentanter og virksomheder hæfter ikke for eventuelle tab (herunder, uden begrænsning, indirekte tab, særlige tab eller følgetab eller tab af fortjeneste), udgifter eller skade, som lides eller undergås (uanset om det skyldes en persons uagtsomhed eller ej) i forbindelse med denne konkurrence eller accept eller brug af præmien, bortset fra et sådant ansvar, som ikke kan fraskrives i henhold til lovgivningen. Intet undtager arrangøren for ansvar i forbindelse med død eller personskade som følge af dennes uagtsomhed.

Enhver deltagelse skal foretages direkte af den person, der deltager i konkurrencen. Massetilmeldinger fra handels- eller forbrugergrupper eller tredjeparter vil ikke blive accepteret. Ufuldstændige eller ulæselige tilmeldinger samt tilmeldinger, der indsendes af makroer eller på anden automatisk vis, samt tilmeldinger, der ikke opfylder kravene i disse vilkår og betingelser til fulde, vil blive diskvalificeret og vil ikke blive medregnet. Hvis det viser sig, at en deltager bruger en computer til at omgå denne betingelse, f.eks. ved brug af ‘script’, ‘brute force’, at maskere sin identitet ved at manipulere IP-adresser, at bruge andre identiteter end sin egen eller andre automatiserede metoder, med henblik på at øge antallet af deltagerens indsendelser til konkurrencen på en måde, der ikke er i overensstemmelse med konkurrencens regler, vil vedkommendes tilmeldinger blive diskvalificeret og alle præmier blive ugyldige. Deltagere må ikke deltage i konkurrencen ved brug af anonyme e-mailtjenester, herunder, men ikke begrænset til, GuerillaMail, Dispostable eller Mailinator.

I tilfælde af handlinger, udeladelser, begivenheder eller omstændigheder, der er uden for arrangørens rimelige kontrol, og som forhindrer arrangøren i at overholde disse vilkår og betingelser, kan arrangøren ikke drages til ansvar for en eventuel manglende udførelse eller forsinket udførelse af dennes forpligtelser.

Arrangøren kan nægte at uddele en præmie i tilfælde af en deltagers svig, uærlighed, misligholdelse eller manglende berettigelse i henhold til disse vilkår og betingelser, eller søge erstatning af dens værdi, hvis præmien er blevet tildelt.

Alle personoplysninger, der afgives i forbindelse med afviklingen af denne konkurrence, vil alene blive anvendt med henblik på denne konkurrence af arrangøren og/eller af en repræsentant, der er udpeget til at hjælpe med afviklingen af konkurrencen på vegne af arrangøren, og vil ikke blive oplyst til en tredjepart til noget andet formål, medmindre arrangøren har indhentet deltagernes samtykke dertil. Deltagernes personoplysninger vil blive håndteret i overensstemmelse med arrangørens privatlivspolitik, der kan ses på: https://www.bimibroccoli.dk/personlige-oplysninger-og-cookie-politik,

Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser anses for at være ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves, vil dette ikke berøre eller have nogen indvirkning på de resterende vilkårs fortsættelse med fuld gyldighed og retskraft.

Ved at deltage i konkurrencen anses alle deltagere for at have accepteret og være bundet af disse vilkår og betingelser.

I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem disse vilkår og betingelser og oplysningerne i eventuelt reklamemateriale, skal oplysningerne i vilkårene og betingelserne have forrang.

Disse vilkår og betingelser er omfattet af lovgivningen i det land, hvor deltageren er bosiddende, og deres fortolkning og anvendelse skal være underlagt domstolene i det pågældende land og disses enekompetence.